Kuhu me sobime?

 • Kogukonna üritused
  • Etendus
 • Koolidele
  • “Terved valikud” (inimeseõpetuse tunnid Luguteatriga)
  • Suhtlemistreeningud
  • Probleemsete situatsioonide arutelu ja lahenduste visualiseerimine
 • Organisatsioonidele
  • Rollimängude kaudu teeninduskvaliteedi tõstmine
  • Juhtumianalüüs
  • Videoklipid
  • konverentside/ ürituste modereerimine koos teatriga
  • koostöötreening, meeskonnatreening
  • arengupäev org/firma (suhted,ajalugu,probleemid,perspektiiv; grupi jõustamine,ressursside leidmiseni viimine; grupitööd)

Koolitusel osalejad näevad oma jutustatud lugu peegeldatuna näitlejate poolt ja tulemuseks on uue perspektiivi ja uute aspektide tajumine. Lisaks teevad näitlejad seda hästi vaadataval moel pidades silmas parimat draamatraditsiooni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.